Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie... Privacyverklaring

Vuurwerk 2

Menu Vorige bladzijde Volgende bladzijde
AtotZ.net     Vuurwerkplaatjes 1     Vuurwerkplaatjes 3

Bij oud en nieuw horen in veel provincies ook nieuwjaarsrolletjes.
Een nieuwjaarsrolletje is een opgerold kniepertie.
Wie niet weet wat een kniepertie is moet denken aan een oubliehoorn,
zoals die gebruikt worden met schepijs.

Maar een kniepertie is harder en dikker en veel zoeter dan een oubliehoorn.
Een kniepertje is dus een platte versie van het nieuwjaarsrolletje.

Knieperties, kniepkoukies, knieperkes of ijzerkoekjes werden traditioneel gegeten in met name Drenthe en Overijzel.
De opgerolde versie, de nieuwjaarsrolletjes werden in Groningen, Twente en de Achterhoek gegeten.
Maar vaak werden en worden knieperties het hele jaar door gegeten en met name in het najaar en nieuwjaarsrolletjes alleen rond de jaarwisseling.
Ze werden dus vaak beide gegeten, maar nieuwjaars rolletjes alleen vanaf eind december.
Symbolisch kun je een kniepertje zien als een open boek, een uitgerold jaar, alle geheimen van het jaar zijn ontrold en
een nieuwjaarsrolletje als een jaar waarvan nog niets bekend is... een opgerold jaar.


vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatjevuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatjevuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje
vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje
vuurwerkplaatje
vuurwerkplaatje
vuurwerkplaatje
vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatje vuurwerkplaatjeplaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw plaatje voor oud en nieuw
Menu Vorige bladzijde Volgende bladzijde
AtotZ.net     Vuurwerkplaatjes 1     Vuurwerkplaatjes 3

Armoede is van alle tijden, de laatste twintig jaar stijgt de armoede weer in Nederland.

In Coevorden werd de platte versie ijzerkoeken genoemd en ze werden vroeger eind december uitgedeeld aan de armen.
De kerkenraad wou in 1770 dit gebruik afschaffen en verbood dit gebruik, maar dit leidde 22 DECEMBER 1770 tot een opstand; de IJZERKOEKENOPROER.
Toen het raadhuis werd belegerd, gaven de bestuurders toe maar de magistraat moest onder begeleiding van garnizoenssoldaten naar huis worden gebracht.

Tegenwoordig hebben we voedselbanken en zij delen vaak rond kerst extra's uit.

Sinds de hervorming van de ziektekostenverzekering door Balkenende II ( CDA )
werd deze voor veel voormalig ziekenfondsverzekerden minstens twee keer zo duur
en voor veel voormalig particulierverzekerden twee keer zo goedkoop.

Steeds meer mensen en gezinnen kunnen de ziektekostenverzekering niet meer betalen en de armoede neemt schrikbarend toe.

Menu Vorige bladzijde Volgende bladzijde
AtotZ.net     Vuurwerkplaatjes 1     Vuurwerkplaatjes 3