Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie... Privacyverklaring

Plaatjes voor Pasen 1

Menu Volgende bladzijde
AtotZ.net      Paasplaatjes 2      Paasplaatjes 3      Paasplaatjes 4
Paasplaatjes 5      Paasplaatjes 6      Paasplaatjes 7      Paasplaatjes 8
Paasplaatjes 9      Paasplaatjes 10
jezus Pasen valt op de eerste zondag, na eerste volle maan, na 20 maart
Christenen zoals gereformeerden, protestanten en katholieken geloven dat Jezus de zoon van God is.
Jezus werd geboren als mens en hij verkondigde het geloof, werd gekruizigd en stierf.
We vieren met pasen het sterven en weer opstaan van Jezus uit de dood
waardoor niet alle mensen naar de hel hoeven, maar de goede naar de hemel kunnen.
paasplaatje
Nog wat weetjes rond andere feestdagen omtrent en omstreeks pasen.

Kerst: 25 en 26 December Geboorte van Jezus.
Carnaval: 7 weken voor pasen. Van oorsprong laatste eetfestijn voor de 40 dagen van vasten.
Aswoensdag: de woensdag na carnaval, of preciezer de dag na vastenavond
Palmpasen of Palmzondag, de laatste zondag van de vastenperiode, de zondag voor pasen. Viering van de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem.
Er werden palmbladeren voor hem uitgelegd, vandaar palmpasen.

Witte donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen.
Witte donderdag omdat alle beelden in de kerk bedekt werden met een wit kleed, na de dienst werd het witte kleed vervangen door een paars kleed. Goede vrijdag: Vrijdag voor pasen. Herdenking van het sterven van Jezus.
Paaszaterdag of stille zaterdag herdenken we dat het lichaam van Jezus in het graf ligt, maar zijn ziel in het paradijs.
Stille zaterdag, omdat dan de kerkklokken niet geluid worden.
Hemelvaartsdag: 10 dagen voor Pinksteren. Hemelvaart van Jezus.
Pinksteren: 7 weken na pasen. Uitstorting van de Heilige Geest.
Goede Week, Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd is de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. De laatste zeven dagen van de Vasten.
paasplaatje
Andere weetjes...
Het ei en de paashaas symboliseren vruchtbaarheid en nieuw leven.
In veel landen worden op 1e of 2e paasdag paasvuren ontstoken.
Net als veel andere gebruiken bij andere christelijke en katholieke feesten stammen deze paasvuren af van heidense gebruiken.
Vuur, rook en as zouden zorgen voor vruchtbaarheid.
Deze gebruiken uit de oudsaksische godsdienst en germaanse mythologie werden gekatholiseerd, uitbannen en verbieden was te moeilijk.
Heidense feesten dus gedogen en/of opnemen in het katholieke geloof.
Op deze manier werd het katholieke geloof gemakkelijker verspreid onder de heidenen.

paasplaatje
paasplaatje
paasplaatjeO ja, waar komt de naam pasen vandaan?
Pesach is een belangrijk joods feest waarmee ze de uittocht uit Egypte en daarmee het einde van de slavernij vieren.
Het joodse pesach, vrijheidsfeest, lentefeest of matzefeest werd in 325 het katholieke feest ter viering van het sterven en opstaan van Jesus Christus.

paasvuur paasvuur paasvuur paasvuur

paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje
paasplaatje
paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje
paasplaatje
paasplaatje
paasplaatje
paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatjepaasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatjepaasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje paasplaatje
Menu Volgende bladzijde
AtotZ.net      Paasplaatjes 2      Paasplaatjes 3      Paasplaatjes 4
Paasplaatjes 5      Paasplaatjes 6      Paasplaatjes 7      Paasplaatjes 8
Paasplaatjes 9      Paasplaatjes 10