Teksten van kerstliedjes
Naar menuKerstliedjesmenu

Gloria in excelsis deo


Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vre, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo.


Andere tekst...
Engelkens door 't luchtruim zwevend
Zongen zo blij, zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht

Gloria in Excelsis Deo
Gloria in Excelsis Deo

Zongen blij en wonderklare
Van 't zoete kind rein en teer
En de herders die er waren
Knielden bij de kribbe neer

Gloria in Excelsis Deo
Gloria in Excelsis Deo

Laat dus blij ook onze zangen
Melden het heil ons aangebracht
Wordt steeds sterker met verlangen
Op zijn wederkomst gewacht

Gloria in Excelsis Deo
Gloria in Excelsis Deo


Naar menuKerstliedjesmenu