Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie... Privacyverklaring

DE SLIMME METER DIE TE DOM IS OM TERUG TE DRAAIEN.

DE ZON IS VAN IEDEREEN Of als je gelooft... van GOD
niet van Rutte of de energieboeren.
De zonnepanelen zijn van U, niet van Rutte of de energieboeren.

AtotZ.net     Slimme meter 1     Slimme meter 3Behalve plaatjes nu ook veel praatjes want ik ben zóóóó kwaad.
Aanleiding is eigenlijk de slimme / sluwe meter, die men mij met grote druk wil opdringen.
Volgens mij zijn bij iedereen met zonnepanelen plots de normale meters defect en moeten vervangen worden door een slimme meter.
Zelfs nu de wet tot verplichten is AFGEWEZEN zegt men aan de deur dat ie verplicht is en uw NORMALE METER IS PLOTS DEFECT.
Ja, men wil verdienen aan UW zonnepanelen en de overheid loopt BTW inkomsten mis als u zelf stroom opwekt.
De overheid zit straks met nutteloze nieuwe kolencentrales en windmolenparken als wij massaal zonnepanelen nemen omdat die meer opbrengen dan geld op de bank.
De overheid wou de slimme meter verplichten, dat is mislukt. Flexibele tarievenstructuur, overdag krijg je 7 cent voor je stroom en 's-avonds betaal je 21 cent. Dat kan niet als je meter terugloopt bij opwekken, maar wel met een aparte teller voor wat je opwekt.

Daarom heb ik mij er flink in verdiept, want waarom wil men mij dwingen die te laten installeren?
Waarom besteden ze er zoveel miljoenen aan u om die u aan te praten?
Waarom al die drogredenen? al die leugens?
Zo'n meter geeft u niet meer inzicht, waarschijnlijk zelfs minder.
Nu heb ik maar één tellertje te bekijken en die telt automatisch terug als ik stroom lever aan hun.
Op een normale meter zie ik direct wat ik NETTO heb gebruikt, 3000-2000=1000 kWh
Een sluwe meter heeft een apart tellertje voor wat u opwekt, u moet duimen dat u dezelfde prijs krijgt als wat u betaalt. hard duimen! want u wilt ook die panelen terugverdienen.
Op die slimme sluwe meter is niet meer of dus zelfs minder te zien dan op een normale meter.
Sowieso als u er niet op kijkt, zoals vrijwel iedereen, helpt het niet.
Dus meer inzicht? lariekoek! Maar waarom zegt zelfs de overheid dat?
Of wilt u geld uitgeven voor een apparaatje of via onlinediensten dat u kunt zien wanneer u wat gebruikt?
Wat als u daar geld en tijd voor over heeft?
Gaat u dan het licht eerder uitdoen? een andere koelkast voor 400 euro kopen om 4 euro per jaar te besparen?

Meer inzicht? lariekoek of zo u wilt een leugen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ze u konden VERPLICHTEN een slimme sluwe meter te accepteren.
Ja, u zou zelfs 6 maanden GEVANGENISSTRAF of een 17.000 EURO boete krijgen als u hem niet wou.
GEVANGENISSTRAF OF 17.000 EURO boete om een meter te accepteren die net als de normale meter gewoon de standen aangeeft en niet meer dan dat.
Na die 6 maand GEVANGENISSTRAF OF 17.000 EURO boete krijgt u dan alsnog die sluwemeter.

Consumentenbond

GELUKKIG IS DIE WET afgewezen!!!
U mag die sluwe slimme meter afwijzen en
alleen genoegen nemen met een NORMALE meter!!!!!!
Op Slimme meter 1 staan voorbeeldbrieven.

6 maand GEVANGENISSTRAF OF 17.000 EURO boete om u te dwingen tot een slimmemeter?
Hoe hadden ze gedacht om u te dwingen erop te kijken?
Hoe wou men u dwingen een abonnement te nemen zodat u gegevens uit die meter kunt lezen? Of wou men daarna u dwingen de apparaatjes te kopen waarmee dat kan?
Wat zijn de ECHTE redenen? want zo DOM kunnen ze niet zijn.
Meer inzicht, hahahahaha wat een onzin ( sorry als u al zo'n slimme meter heeft )

Een slimme meter kan NIET terugdraaien zoals een normale meter, voor wat u levert is een aparte teller.
Wie zegt dat u met een slimme meter over 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, u voor uw geleverde stroom niet veel minder krijgt dan wat u betaalt?
U gebruikt 3000 kWh, wekt 2000 kWh op en betaalt nu maar 1000 kWh, dat is toch eerlijk?
en op een normale meter zie je dat direct, zonder online diensten, zonder extra apparaatje
Op deze manier kunt u misschien uw zonnepanelen terugverdienen.
Op deze manier krijgt u meer rendement op uw dak dan op de bank.
Wie zegt dat u met een slimme meter over 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, u voor uw geleverde stroom niet veel minder krijgt dan wat u betaalt?
Flexibele tarievenstructuur, overdag krijg je 7 cent voor je stroom en 's-avonds betaal je 21 cent.
In Duitsland hebben de mensen met zonnepanelen een contract voor 20 jaar voor vaste prijzen.
Wij hebben dat niet.

Je leest her en der al dat sommigen een verschil willen maken in de prijs die u krijgt voor leveren en wat u betaald als u afneemt.
U gebruikt en betaalt 21 cent en wanneer u levert krijgt u maar 7 cent.
Dus in de zomer vrijwel alleen leveren voor 7 cent en dan in de winter terugkopen voor 21 cent.
Of uw buurman krijgt uw stroom voor 21 cent, waar u maar 7 cent voor krijgt, 14 cent voor de overheid en de energieboeren.
Zonnepanelen worden zo staatsbezit, die u welliswaar zonder subsidie gekocht heeft.

Zonnepanelen brengen meer op dan geld op de bank, maar dan zijn ze WAARDELOOS en krijgt u wat u eraan betaalde nooit terug.
Ik heb nu pas zonnepanelen en eerst wilden ze beweren dat een slimme meter verplicht is, ik weigerde, toen dat mijn huidige meter defect is en nu schreef Enexis mij

Wij zijn bij WET verplicht om voortaan SLIMME meters te plaatsen.
HET LEF!
Hij is niet verplicht en u kunt gerust alleen een NORMALE METER accepteren.


Zo, ik heb mijn best gedaan.
Als u straks toch een slimme meter aanneemt en nooit uw zonnepanelen terugverdient,
ik heb mijn best gedaan.
Ja, ik heb ook brieven gestuurd aan elke instantie die ik maar kan bedenken.

Men kan toch niet ECHT straffeloos schrijven
Wij zijn bij WET verplicht om voortaan SLIMME meters te plaatsen.
terwijl dat een leugen is?
om u zo'n meter op te dringen?


Nu na NEGEN maanden, willen ze nog steeds alleen een slimme meter installeren.
Ja, ze hadden het mooi verpakt 'conventionele digitale meter' maar ze bedoelen gewoon de slimme meter.
Ik blijf weigeren en verwacht dat politieke partijen, de eerste en/of tweede kamer maatregelen nemen tegen alle netwerkbeheerders die de mogelijkheid tot weigeren van de slimme meter helemaal niet op hun website hebben staan en de andere netwerkbeheerders die het er wel op hebben staan, maar het niet willen doen.
Enexis; Je mag de slimme meter weigeren, maar dan krijg je de slimme meter.

Op de website van de rijksoverheid.
U mag de slimme meter ook weigeren. Dan houdt u uw huidige meter of krijgt u een traditionele meter.

Wij hoeven dus ook geen excuus of reden op te geven, maar misschien bent u benieuwd in welke redenen een consument onder andere kan hebben?

1. Wij zien niet het nut van het NIET automatisch salderen, alleen veel problemen
Volgens ons zou een digitale teller prima kunnen terugdraaien.
Wat is dan de reden dat deze die mogelijkheid niet heeft?

2. Wij vragen ons af wat er gebeurt als de omvormer veel hoger aangeeft dan de slimme meter.

3. Het inzicht in het energieverbruik wordt met vier tellers veel lastiger.

4. Wij hebben geen zin in al die diensten en apparaatjes die tegen betaling aangeboden worden om de slimme meter uit te lezen. Wij doen het nu gratis met onze eigen ogen. Wij noteren de standen nu a la seconde en verwerken dat in lijstjes en grafiekjes, zonder extra kosten. Met een simpel goedkoop metertje bekijken we eventueel het stroomverbruik van een enkel elektrisch apparaat.

5. Wij weten graag wanneer de standen worden genoteerd. Die zijn nu bij fysieke opname en notering vreemd genoeg altijd onjuist en nu we het tijdstip weten kunnen we dat corrigeren.

6. Wij zijn bang dat over een aantal jaren de prijs voor geleverde stroom lager is dan de afgenomen stroom. Of dat we over jaren kosten krijgen over de geleverde stroom.

7. Wij zouden liever de Europese miljarden die nu worden uitgegeven aan het “slimme” net uitgeven aan dubbele bemuring en beglazing. Dat zouden #1 en #2 moeten zijn, daarna isolatie en zonnepanelen. Geen subsidie op zonnepanelen, maar voorlichting. Wij hadden in het eerste jaar op ongesubsidieerde panelen 8,2% rente, daarover voorlichten dus.

8. Wij vragen ons af waarom Enexis ons misleid en bedriegt en wet en regelgeving wil ontduiken om ons zo’n meter op te dringen. Als het hen zoveel waard is, waarom dan geen vette bonus aanbieden als we hem wel nemen?

9. Wij hebben zonnepanelen, dus willen we een conventionele meter die automatisch kan salderen, dat is veel eenvoudiger. Nu vechten sommige mensen om saldering, dat is geen aanmoediging voor anderen om zonnepanelen te nemen. Zonder dit gevaar door een slimme meter zouden wij misschien inmiddels al meer panelen hebben genomen.

10. De slimme meter, kan onze privacy ernstig schaden. Bijna elke website wil weten wat wij doen, dus waarom onze meter nog niet? De geblokkeerde slimme meter is alleen administratief geblokkeerd, dus is een foutje snel gemaakt.

11. Na de slimme elektriciteitsmeter komt de slimme gasmeter. Met de duizenden huizen die niet eens een dubbele muur hebben, laat staan dubbele beglazing, lijkt me dit geldverspilling. Ik woon tegenover een enkelmuurs huis met enkel glas. Moet deze verplicht spaarlampen, verplicht een slimme elektriciteitsmeter en verplicht een slimme gasmeter krijgen? In de 21e eeuw, in een rijk land als Nederland, zouden huizen met een enkele muur niet eens meer mogen bestaan is mijn mening. Trouwens ook geen huizen met enkel glas. Daarna zouden we eens kunnen kijken naar slimme meters… voor wie dat wil.

12. Dat meer mensen inzicht krijgen betwijfel ik. De twee maandelijks bonnetjes verdwijnen in de prullenbak. Van de mensen die in het begin de verbruiksoverzichten wel bekijken zullen velen geen geld hebben iets te verbeteren. Wie wel geld heeft ter verbetering zal dat nu ook wel al doen of gedaan hebben.

13. Mensen in plaats van afsluiten, afknijpen schijnt als een voordeel van de slimme meter genoemd te zijn. Elektriciteit is nu al een kleine post, dat zal nog kleiner worden met alle mogelijkheden tot stroomopwekking die nog groeiende zijn. Denk dan ook aan stroom uit de mest van de naar verwachting groeiende veestapel door afschaffing van de melkquota. Doordat de grenzen open gaan voor energie uit andere landen zal de prijs dalen. Als je van het gas afgesneden bent en de huur of hypotheek niet meer kunt betalen is een afgeknepen stroomvoorziening maar een kleine troost.

14. Door zoveel huizen te voorzien van een stralingsbron kan dat een bedreiging gaan worden voor de volksgezondheid. In Frankrijk is telefoneren voor kinderen tot 14 jaar al verboden omdat de straling gevaarlijk is en voor kinderen nog meer. In meerdere landen is telefoneren op school al verboden om die straling. Nu gaan we een zender in de huizen plaatsen die kan communiceren met die gevaarlijke straling met andere apparaten? Beetje dom. Stralings gevaar met als gevolg; KANKER

15. Het is in strijd met de democratie om burgers tegen hun wil meters en apparaten op te dringen. Zelfs als deze geen gevaar zijn voor hun gezondheid en privacy. De overheid laat graag bedrijven en bedrijfstakken zelf beslissen over noodzakelijke aanpassingen, dus waarom burgers niet? Verplicht anders een lagere hoeveelheid vet, zout en suiker in producten, in plaats van aandringen. Verplicht hen tot afbreekbaar plastic. Verhoog hun stroomprijs tot het peil van wat de burger betaalt, dat zal hen aanmoedigen zuiniger te zijn en/of aanmoedigen zonnepanelen te nemen. Als een bedrijf of bedrijfstak niet concurrerend kan zijn met een normale energieprijs, kan deze beter iets anders gaan produceren.

Eerder heb ik geschreven dat de redenen die ik lees bij politieke partijen, overheidswebsites en o.a. wikipedia drogredenen zijn.
Laten we enkele bekijken. 1. De consument zou meer inzicht krijgen door de twee maandelijkse overzichten.
Je kunt nu al de standen bekijken en opschrijven, zelfs a la seconde. Niet twee maandelijks, maar a la seconde, per week of per maand. Wij schrijven ze maandelijks op, ja met een gewone meter. Wie er zich niet nu al in verdiept zal dat met een twee maandelijks overzicht ook niet doen. Zelfs al zouden ze kijken, de meesten hebben geen geld voor isolatie of zonnepanelen. 2. Het zou bij verhuizen eenvoudiger zijn. Alsof je nu niet de standen kunt opschrijven en doorgeven. Wie zegt dat de juiste meterstanden worden doorgegeven? De meteropnemer kwam fysiek bij ons langs en ondanks dat je tegenwoordig online de standen onmiddelijk kunt doorgeven, gaf hij de verkeerde standen door. Hij zat er tientallen m3 naast, gelukkig herstelde GreenChoice dat onmiddelijk. Met een slimme meter weet ik niet wanneer hij de verkeerde standen doorgeeft. Nu hoef je de standen bij verhuizen vreemd genoeg maar aan één van beide energieleveranciers door te geven. Geef ze aan beide door en wacht niet 20 dagen, maar doe het gewoon rond of liefst op de datum van overstap. 3. De standen zouden bij de eindafrekening actueler zijn. Gezien mijn ervaring hierboven met de meteropnemer, kunnen die standen ook wel helemaal verkeerd zijn. Als je dan niet de precieze datum weet of geen tijd hebt tot controle en correctie krijg je helemaal de verkeerde eindafrekening. 4. De voorzieningszekerheid zou beter worden doordat hele groepen tegelijk kunnen worden afgesloten en de stroomvoorziening van anderen waarborgen. ? Dan kun je maar beter niet tot de eerste groep behoren, dan zit jij zonder stroom. 5. Koppeling met decentrale opwekkers zoals zonnepanelen en een micro-warmtekrachtkoppeling. Door deze systemen te koppelen aan de slimme meter (en hier bijvoorbeeld een flexibele tarievenstructuur aan te verbinden) ontstaat er meer gedetailleerd inzicht in financiële gevolgen van opwekking van de energie door de consument zelf. Helaas zijn de huidige generatie 'slimme' meters hier niet op voorbereid en ziet de eigenaar van de zelf opgewekte energie hier helaas nog geen voordeel voor terug.
Dat heb ik maar even letterlijk overgenomen.
'meer gedetailleerd inzicht in financiële gevolgen van opwekking van de energie door de consument zelf.'
Dit is juist mijn GROOTSTE BEZWAAR TEGEN slimme meters.
Ik zit niet te wachten op inzicht in het feit dat stroom overdag maar 7 cent kost en 's-avonds 21 cent.
Voor wat ik opwek, krijg ik 7 cent en wat ik gebruik kost 21 cent. Overdag schijnt de zon en wek ik op en gebruik ik niets, want ik ben op kantoor. Als ik dan thuis ben kan ik die stroom weer terugkopen voor 21 cent.
Dat is een gevaar zonder welke ik misschien al wel meer zonnepanelen had genomen. Ik neem ze niet voor de energieboeren of om de nutteloze windmolenparken, gas- en kolencentrales te bekostigen. Hoeveel mensen zien nu af van zonnepanelen door dit gevaar? Hoeveel mensen zullen in de toekomst afzien van zonnepanelen door dit gevaar? 6. Ja, ze kunnen wanbetalers eenvoudiger afsluiten en zelfs afknijpen. Alleen 's-avonds televisie kijken? Wat een waanzin.

Zonder slimme meter vul ik nu de standen online in en krijg een grafiek en overzicht. Gebruik ik iets meer of minder electrisch of gas? Kan wat ik maandelijks betaal € 5,- omlaag of iets omhoog? De meteropnemer zat er 30 kuub, naast. Hij had niet hoeven schatten, gewoon opschrijven en doorgeven, zoals ik in de wintermaanden soms wekelijks doe.

Allemaal drogredenen.AtotZ.net     Slimme meter 1     Slimme meter 3Deze pagina is onderdeel van
atotz.net

Hoofdmenu atotz.net

Aanverwante artikelen CO2     Energie     Energietips     Kernenergie     Zonne-Energie