Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie... Privacyverklaring

Energie, hoe staan we ervoor en waar gaan we naartoe.AtotZ.net    

Energieakkoordser.nl
Overzicht belangrijkste maatregelen energieakkoord
citaat uit het Energieakkoord;
Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei.
De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse economie: het levert tienduizenden nieuwe banen op, verbetert het concurrentievermogen van de industrie en vergroot de export. Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarom maken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water – bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Een belangrijk voordeel van schone energie is dat we daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch verminderen. Daarmee leveren we – als klein land – onze bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen. We dragen eraan bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en welvaart op aarde kunnen leven. De komende jaren nemen we belangrijke stappen in de ‘vergroening’ van onze energievoorziening. Het wordt bijvoorbeeld financieel en praktisch aantrekkelijk voor burgers om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals muurisolatie of dubbel glas. Ook meedoen aan coöperatieve initiatieven voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens, levert financieel voordeel op. Woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huizen energiezuiniger worden. Industriële bedrijven gaan investeren in energie-efficiëntere productieprocessen, bijvoorbeeld door hergebruik van warmte. Bedrijven die goederen of mensen vervoeren, gaan steeds verder overschakelen op schone energie. De Nederlandse Clean Tech-industrie, die voortdurend nieuwe duurzame toepassingen ontwikkelt, gaat daarmee in binnen- en buitenland de boer op.
Let op! Dit was een citaat en niet mijn visie!

Men wil leningen verschaffen aan woningeigenaren om zonnepanelen te gaan kopen
Tjee, je gaat toch twijfelen aan de verstandelijke vermogens van deze veertig partijen en met name aan die van de overheid.
Zijn zij zo dom of ben ik zo slim?

Waarschijnlijk is dit akkoord met name goed voor die veertig partijen, niet voor de bijna 17 miljoen burgers.
Niet voor de burgers en met name niet voor de burgers met zonnepanelen of voor de burgers die zonnepanelen gaan aanschaffen.

Ik zie mijzelf niet aan voor de slimste in Nederland, maar redeneer even mee en zeg dan pas of ik degene ben die gek is.

Het is nu 23 Januari 2014 en dit is mijn visie.
Nederland heeft al sinds jaren een dalende bevolking. Limburg krijgt subsidie om leeggelopen dorpjes te ruimen en in Grongen zijn er ook al verschillende spookdorpen zonder inwoners. Mijn televisie verbruikt vele malen minder stroom dan mijn oude televisie. Ook mijn verwarmingsketel, koelkast, diepvries, enz, enz, verbruiken veel minder dan hun voorgangers.

Ook zonder crisis zouden wij al minder elektriciteit nodig hebben. Daarbovenop komen mijn zonnepanelen, waardoor mijn stroomverbuik tot een minimum is gereduceerd. Behalve ik hebben heel veel mensen zonnepanelen of zelfs nog andere mogelijkheden tot opwekking van elektriciteit.
Minder elektriciteitsvraag, maar we hebben wel een aantal spiksplinternieuwe enorme energiecentrales.
Energiecentrales die nu grotendeels stilstaan.
Nu komen deze veertig partijen met een energieakkoord om naast de bestaande overbodig gebouwde energiecentrales nog eens een flink aantal windmolens te gaan bouwen.
Het bestaande overschot zal dus nog eens flink groter worden. Daarnaast predikt men dat er een tekort is en mensen moeten isoleren en zonnepanelen nemen.

Is dat geen waanzin?
Er komt zelfs nog een schepje bovenop. Vanaf 2016 kan Duitsland, die ook een overschot heeft, stroom leveren aan Nederland. Dan moet je denken aan een hoeveelheid van vier centrales.
Wat zal er dan met de stroomprijs gebeuren denkt u geachte lezer?
Ja, die zal kelderen van 21 cent naar 7 of zelfs naar 2 cent?
Wanneer verdienen de mensen met zonnepanelen die terug?
Bovendien is er de trend om de vaste kosten van energie te verhogen.
Het hebben van zonnepanelen is dan plots niet zo slim meer.
Je huis isoleren en zonnepanelen kopen terwijl energie bijna geen cent kost?


In de Groningse Eemshaven hebben RWE en Essent sinds 2013 een nieuwe ultramoderne kolen/biomassacentrale met een vermogen van 1.600 megawatt, genoeg voor 2,1 miljoen huishoudens.
NUON, onderdeel van Fattenfall heeft sinds 2013 een nieuwe Magnum gascentrale 1.311 megawatt, voor 2 miljoen huishoudens.
Het Zwitserse Advanced Power en het Duitse Siemens waren tot begin 2013 van plan ook een centrale te bouwen in de eemshaven. Deze zou 1200 megawatt moeten worden. In 2014 wordt dit plan opnieuw bekeken. E.ON bouwt een kolencentrale in Rotterdam voor 1070 megawatt
Delesto is één van de grootste warmtekrachtcentrales in Europa. Het is een joint venture van AkzoNobel en Essent. Delesto voorziet het Chemie Park Delfzijl, de grootste chemieketen in Noord-Nederland, van stoom en elektriciteit en daarnaast nogeens aan 1 miljoen huishoudens. De onderneming beschikt over moderne aardgasgestookte warmtekrachtcentrales. Die leveren een totaalvermogen van 500 ton stoom per uur en 530 Megawatt.

De gascentrale van NUON staat al sinds hij afgebouwd is, voor 2/3 stil. Dat is omdat de gasprijs hoog is ten opzichte van kolen.
Ook delesto staat grotendeels al vanaf 2012 stil door de lage kolenprijs en de hoge gasprijs.

Kolencentrales, dus CO2 en fijnstof. Waarom deze een vergunning kregen is een raadsel als de overheid echt bezorgd is om CO2, klimaatverandering, fijnstof en de volksgezondheid.
Deze kolencentrales draaien dus als enige nog.
Behalve de lage kolenprijs is de groei van het aantal zonnepanelen onderschat, waardoor ook kolencentrales het moeilijk hebben.

Nu wil de overheid ook nog meer windmolens bouwen. Windmolens verbruiken nogal wat metalen en met name zeldzame metalen, dus ben ik niet zo'n groot voorstander van windmolens. Dus nog meer energie en nog lagere prijzen per kWh.
Terugverdienen van zonnepanelen en isolatie wordt zo wel erg moeilijk! Zonnepanelen worden tegengewerkt door de overheid.

Groene strooom in de knel door nieuwe centrales
Dit staat in het onderzoeksrapport 'Duurzame elektriciteitsmarkt?', dat de Stichting Natuur en Milieu in 2009 aanbood aan minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Het onderzoek was uitgevoerd door adviesbureau CE Delft in opdracht van Natuur en Milieu. Omdat het elektrisch vermogen toeneemt met 70%, terwijl de binnenlandse vraag maar met 20% toeneemt en de mogelijkheid voor export (buitenlandse vraag) beperkt is, verwacht CE Delft dat er overcapaciteit ontstaat.

Dus al in 2009 was bekend wat de gevolgen nu zijn. De in het verleden gegeven subsidies voor zonnepanelen en de nu op stapel staande goedkope leningen voor zonnepanelen worden teniet gedaan als de elektriciteitsprijs nog lager wordt. Ik en velen met mij hadden gerekend op een hogere elektriciteitsprijs. Met dit energieakkoord winnen de windmolens ten koste van de zonnepanelen. Andere westerse landen hebben al regels die kolencentrales tot CO2-opslag verplichten, wat de prijs voor hun stroom zal doen stijgen.

Zon en wind, niet crisis, zorgen voor meeste CO2-reductie
Micro-batterij voor 'mega'-opslag dankzij grafeen
Meer goedkope Duitse stroom naar Nederland
2635 megawattuur kan dan heen en weer gaan tussen Duitsland en Nederland. Nederland zal groene stroom uit Duitsland moeten weren, want anders staan hier alle centrales stil. Nu al wordt duitse stroom goedkoop of zelfs gratis in Nederland gedumpt, maar dan kost stroom helemaal niets meer. Op de Duitse markt wordt nu rond de 40 euro per MWh betaald en in Nederland circa 50 euro per MWh, een verschil van 20 procent. Met alle nieuwe centrales die nu stil staan en de nog te bouwen windmolens, wordt stroom bijna gratis. De overheid zal dan wel de vaste kosten drastisch verhogen om inkomensverlies te dekken. Daar zit je dan met zonnepanelen. Bovendien wil de overheid over een deel van de opbrengst van zonnepanelen BTW gaan heffen. Vanaf 2017 wil de overheid graag meeprofiteren van UW zonnepanelen. Daarom willen ze alle meters die kunnen salderen (ferraris meters) vervangen door slimme meters of op zijn minst door digitale meters. Deze digitale meters zouden ook automatisch kunnen salderen, maar men zal ze zo instellen dat ze niet salderen. Men is zelfs de wet zodanig aan het veranderen dat automatisch salderen niet meer mag.

De Nederlandse overheid zou helemaal geen subsidie of goedkope leningen moeten geven voor zonnepanelen, maar alleen voorlichting moeten geven over hun rendement. Geen subsidies en regelingen voor windmolens, daar profiteren vooral grote bedrijven en grondbezitters van. Stop met het bouwen van windmolens. Windmolens zijn helemaal niet zo milieuvriendelijk met al hun metaal. Kolencentrales zouden moeten dokken voor CO2 uitstoot. Al met al kost het de overheid dan dus een stuk minder, ze verdienen zelfs aan die CO2 emissies. Ik had 8,2 % rendement het eerste jaar op mijn panelen, dus waarom subsidiëren? Voorlichten over zonnepanelen, stoppen met wind en starten met CO2 emissies. Maar ja, dan verdienen die 40 bedrijven van het energieakkoord en de overheid waarschijnlijk een stuk minder?

Duitse stroom voor een cent.

Intussen worden zonnepanelen beter en beter en de mogelijkheden om die energie op te slaan zullen enorm toenemen. Mits de overheid niet tegenwerkt, zal ik mijn eigen stroom in de toekomst opwekken en opslaan en heb helemaal geen meter meer nodig van welke netbeheerder dan ook. Maar ik verwacht dat ze mij een slimme meter of digitale meter blijven opdringen en mijn zonnepanelen zijn daarmee feitelijk overheidsbezit. Automatisch salderen wordt bij wet onmogelijk gemaakt en over een deel van de opbrengst betaal je vanaf 2017 BTW of andere lasten.

Als stroom bijna niets meer kost, waarom zouden huizenbezitters dan nog isoleren? of zonnepanelen kopen?
Hoezo tienduizenden banen, zoals in het energieakkoord staat?
CO2 uitstoot verminderen? Gascentrales staan stil en de kolencentrales draaien overuren.
CO2 uitstoot verminderen? mensen zien af van zonnepanelen omdat de prijs van stroom daalt inplaats van stijgt.
de prijs per kWh daalt, maar de vaste kosten gaan omhoog. Dan kun je beter geen panelen hebben.
Muurisolatie? dubbel glas? met een kWh prijs van 7 cent?
We dragen eraan bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en welvaart op aarde kunnen leven.
Als dat werkelijk een doel is van de overheid, dan zou ze nooit een vergunning hebben gegeven voor kolencentrales en alleen gascentrales hebben toegestaan. Als dat werkelijk een doel zou zijn dan zou Borssele per onmiddelijk gesloten worden. In Borssele produceren we kernafval waar onze kinderen, kindskinderen en kindskindskinderen, enz. enz. nog voor opdraaien.
Borssele sluiten, dus minder productie van kernafval en het overschot aan energie verminderen. Nederland en Duitsland hebben enorme energieoverschotten.
Kolencentrales belasten met forse CO2 emissies.
Erger dan CO2 is volgens mij nog de fijnstof. Zonder CO2 is leven niet mogelijk en ver voor de industriële revolutie waren de CO2 hoeveelheden vaak vele malen hoger dan nu. In de middeleeuwen was het veel warmer dan nu, eigenlijk komen we nu uit een kleine ijstijd. Fijnstofemissies zouden beter op hun plaats zijn.

Ben ik nu zo slim of zijn zij zo dom?
Dit energieakkoord slaat werkelijk nergens op.
Zonder overheidsbemoeienis zouden burgers al zonnepanelen aanschaffen, omdat het rendement gewoon beter is dan op de bank.
Nu de overheid met het verlenen van vergunningen voor gascentrales, kolencentrales en het bouwen van heel veel windmolens de prijs per kWh verlaagd zullen burgers minder snel zonnepanelen kopen en isoleren.
Bezitters van zonnepanelen krijgen een slimme meter opgedrongen, als ze die weigeren krijgen ze een digitale meter die niet voor salderen zal worden ingesteld. Met digitale meters kunnen ze een deel van je opbrengst van ons afpakken. Probeer dus je ferraris meter (draaischijf) te houden! Deze kan automatisch salderen.
Bovenop al die stroom komt vanaf 2016 nog 2635 megawattuur goedkope stroom uit Duitsland.
Nee, met een heel lage kWh prijs is isolatie en zonnepanelen niet erg slim.
Zonder overheid kochten wij nu goedkoop zonnepanelen uit China en over 5 jaar zijn accu's zo goed en betaalbaar dat we zonder meter zouden kunnen.
Overdag opwekken en in de avond en nacht gebruiken, dat zou zonder overheidsbemoeienis werkelijkheid worden.
Het is nu 24 Januari 2014, we zullen zien in hoeverre de overheid op deze wijze isolatie en zonnepanelen tegenhoudt!
Want met deze enorme overschotten aan energie zal de kWh prijs dalen en dalen en dalen.
Isolatie en zonnepanelen zijn overbodoig als 1 kWh maar 7 cent kost.AtotZ.net    

Aanverwante artikelen CO2     Energietips     Kernenergie     Slimme meter     Zonne-Energie